لیست اعضای مجاز اتحادیه تابلوسازان مشهد

برای مشاهده اطلاعات بیشتر از هر واحد صنفی بروری آیکون کلیک نمایید

اعضای غیر فعال اتحادیه

# ردیف واحد صنفی آدرس تلفن درجه رسته نام متصدی شماره موبایل کد عضویت
1 تابلوساز مریخ خ امام خمینی- بازارچه سراب- جنب کوچه هدایت-پلاک79 05132227550 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم محیط رادی 09153143673 1005
2 تابلوساز ساقی بلوار ا بوطالب بین 24 و26 05137246333 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قربان علی ساقی 09153108541 1025
3 نئون سازی بخشی خ امام رضا(ع) 55 نرسید ه به چهارراه اول سمت راست - پلاک3/17 05138544638 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمد رضا بخشی 09155111453 1026
4 تابلوساز اکبریان بلوار مصلی- سمت راست- بین مصلی 25 و27-پلاک 107 05133649733 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد اکبریان بیرم آباد 09155109459 1028
5 تابلوساز رام خ آیت الله عبادی 73 (بین فاطمیه 15 و17) پلاک 163 05137321671 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد شریعتی پویا 09153004192 1031
6 تابلونویسی جهانی امام خمینی 14-بازارچه سراب-پاساز امیر-پلاک23 05132259690 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید قاسم جهانی فاز 09380755463 1052
7 طراحی برش میدان ضد جمهوری اسلامی 4- پلاک 77 05138545297 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد فهیم 09153100444 1056
8 تابلوساز تابلوکاران خیابان سیدی خلج 12 شهید دائی 37 .... تابلو کاران پلاک 94 05133854326 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس وجدانی دامغانی 09151152296 1061
9 تابلو سازان پائیزان خيابان امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 53 05132252048 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرزاد ثنائی 09153130043 1066
10 تابلوساز تابان آيت اله عبادي 44 نبش کامياب 3 05137311444 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حبیب ا. جعفرزاده اصفهانی 09153165205 1071
11 تابلوساز صحت خ آزادی- بازارچه سراب- مقابل کوچه فتاح خان-پلاک106 05132256575 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی صحی 09151110481 1074
12 تابلوساز سعید خیابان امام خمینی 14-بازارچه سراب مقابل مسجد فاضل 05132229295 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید مسعودی 09155133985 1082
13 تابلونویسی بهرنگ قاسم آباد- بلوار شریعتی بعد از شریعتی25-پلاک623 05136623724 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن تقوی آبکوه 09159056379 1084
14 تابلوساز صبا خ امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل مسجد فاضل 05132222830 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان صناعت 09153132572 1085
15 نئون ماه امام خمینی14-بازارچه سراب-بین سراب 4و6-پلاک98 05132227939 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی کاظم زاده دربان 09153181320 1089
16 تابلوساز طباطبایی خ گاز بین12 و14 جنب مسجد امیرالمومنین پلاک 600 05132738235 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر طباطبایی یزدی 09153134276 1100
17 تابلوساز یعقوبی امام خمینی 78پ 11 05138515617 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود یعقوبی 09155072438 1108
18 تابلوساز کاج بلوار مطهری شمالی بعد از مطهری شمالی 51 پلا 955 05137332029-05137318490 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم جعفری 09155116649 1109
19 فروشگاه رنگارنگ بازارچه سراب روبروی سراب 4 سمت چپ 05132250020 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد رضا رحیمیان 09153133691 1110
20 تابلوساز فدائی خیابان کاشانی-روبروی کاشانی 43-پلاک 207 05132253440 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود فدائی 09155114904 1111
21 تابلوساز ستاره بین عبادی 33 و 35 -پلاک 5/543 05132250895 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی ذکاوت 09153230501 1115
22 تابلوساز ذکاوت مطهری شمالی53-قطعه دوم - جنب بیمه ایران -سمت چپ 09151118436 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود ذکاوت 09151118436 1116
23 تابلوساز حسنی بلوار قرنی-بین قرنی 14و16-پاساز آرش -طبقه اول-واحد 23 05137290051 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر حسنی 09153168407 1117
24 تابلوساز ثمین خ امام خمینی بازارچه سراب جنب کوچه هدایت 05132231470 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا گلدوز حقیقت 09153146019 1122
25 تابلو سازی زینلی بلوار شریعتی- مقابل شریعتی 37 05136635791 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا زینلی 09155234107 1130
26 تابلوساز کلاسیک خ امام خمینی بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 28 05132219081 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد رادمنش 09155157305 1132
27 تابلوساز تبسم امام خمینی 76 - پلاک 78 05138520192 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد پورآزاد 09353377982 1134
28 فرزاد زاهدی خیابان جمهوری-داخل جمهوری9-نبش قباد جنوبی2-پلاک 102 09158513362 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 فرزاد زاهدی 09158513362 1144
29 تابلونویس فجر بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالی 1 داخل کوچه سمت راست پلاک 4 05132118165 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود رستمی 09155045826 1152
30 تابلو ساز بخشی بلوار طبرسی شمالی - نبش طبرسی شمالی 21 - پلاک 859/1 05132125911 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد بخشی 09155591134 1156
31 تابلوساز بازتاب امام رضا48-نبش چهارراه پنجم قباد 19 پ80 05133416504 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید سعید علوی 09155143238 1157
32 تابلو ساز قصر خ امام خمینی بازارچه سراب بعد از سراب 5 پلاک 105 05132241872 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود برادران 09155039814 1164
33 حمیدرضا عرفانی حسین پور خ امام خمینی بازارچه سراب مقابل کوجه ورزنده 05132232064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا عرفانی حسین پور 09153160456 1167
34 براتعلی ساقی بلوار ابوطالب بین ابوطالب 24 26 - پلاک 224 05137252135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 براتعلی ساقی 09153225122 1170
35 لوازم تابلو سازی ونوس امام خمینی 14 - بازارچه سراب - نبش کوچه جهان - پلاک 38 05132236479 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید برزشی 09155155840 1189
36 تابلو سازی برج خ امام خمینی بازارچه سراب داخل سراب 5 پلاک 18 05132231390 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی قاسم زاده 09153166504 1191
37 تابلوسازی سیرنگ بلوار توس 3 - نبش ولیعصر 4 - قطعه اول 05137661537 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 باقر اقدسی 09155156652 1198
38 تابلو نویسی زارعی بلوار چمن - بین چمن 21 و 23 - پلاک 531 05133421629 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد حسن زارعی 09371328079 1206
39 چاپ بنراقبال بلوار پیروزی بعداز چهر راه کوثر نرسیده به پیروزی 35 05138833905 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیر منظمی اقبالی 09155025208 1209
40 تابلونویسی عرفان بلوار چمن نبش چمن 68 پلاک 21 05133655429 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین صاحبکار معین آباد 09153086847 1210
41 تابلویس نصراللهی چهارراه شیرودی بین چمن 40-42 05133658944 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی نصراللهی 09153250910 1214
42 ایمان سعید بلوار سجاد حد فاصل سجاد 18 و طبقه منفی پلاک 40 05137627555 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 ایمان سعید 09151100149 1218
43 تابلو تبلیغات آرا چهارراه شهدا نبش بهجت 10 پلاک 361 05132280010 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید اکبریان 09157500057 1227
44 تابلو سازی دانیال لیزر .. دانشجو 27 قطعه اول سمت راست .... تابلوسازی دانیال (لیزر) 05138921200 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد هاشمی 09153163474 1236
45 تابلونویس سماع هنر طلاب چهارراه هاشمی نژاد روبروی مثم شمالی 21 پلاک 71 05132144244 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 احمد بدری تارخه 09155820048 1238
46 نگارستان خط انتهاي بلوار فکوري نرسيده به ارغوان 1 پلاک 42 38799179 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس علی مالکی 09155177532 1240
47 فلکس و بنر شهرچاپ امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 6/1 پلاک 146/1......شهر چاپ (فلکس و بنر) 05132212263 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مهدی تیزابی مشهدی 09153156292 1245
48 تابلونویس ونک فلکس و بنر خیابان سیدی بین دایی 1 و 3 پلاک 145 (فلکس و بنر) 05133854566 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد زهدی 09151012457 1246
49 تابلونویس پارسه بلوار طبرسی حدفاصل پل فجر و پنجتن نبش بابانظر 18 پلاک 4 05132137435 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی قربانیان تیکانلو 09151058050 1262
50 تابلو نویسی نقش آفرین سیدی دائی 51 سمت راست قطعه اول 05133857231 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 پرویز حسینی 09152062264 1266
51 هنرکده حسین زاده خیابان گاز5 خیابان یاسر نرسیده به یاسر 1 پلاک 153 05137342847 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین حسین زاده 09155015626 1275
52 برش فلزات دنیای هنر جاده سنتو جنب هتل توریست توس آزاده 81 پلاک 4 05136661090 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید مهدی جعفری 09156039001 1276
53 سیما شبرنگ چهارراه خسروی بازارچه سراب روبروی هتل بشیر پلاک 202 05132226661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی وطن خواه نوغانی 09155135770 1278
54 تابلوسازی ترنج بلوار استقلال بين استقلال 10 و 12 پلاک 46/1 36055580 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی گلی 09153137457 1279
55 تابلو سازی فرد بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 57 05132259956 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین شجاع رضوی 09151113288 1282
56 پارس دکور خدمات لیزری سی ان سی طرحچی 2 پلاک 14 09155123016 1 انواع حکاکی با لیزر با کد آیسیک 921415 محمد بلوچی بیدختی 09155123016 1286
57 مصطفی اسماعیل پور مقدم بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 52 پلاک 4 05137518067 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی اسماعیل پور مقدم 09155137612 1292
58 کاتر و پلانه سایه خ امام خمینی بازارچه سراب بعداز سراب 1 سمت راست پلاک 17 05132226649 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی داوریان نوحی 09155012667 1293
59 تابلوساز قانع خیابان امام خمینی کوچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 65 05132211016 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عبدا... قانع نعمان 09155042781 1296
60 تابلوساز صالحی خيابان امير کبير رودکي بين 14 و 12 پلاک208 38442884 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی صالحی پور 09153012248 1302
61 تابلونوس سیبا کلاهدوز، قاضی طباطبایی بین 7 و9 پلاک 42 05137266187 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سعید ابری 09153002714 1305
62 تابلوساز خاتم امام خميني 14 بازارچه سراب روبروي دانشگاه پلاک 119 05132230978 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید دلیریان مقدم 09155100820 1892
63 تابلو نویسی و طراحی درویش قاسم آبادی بلوار شریعتی خیابان مرواردید 6 پلاک 52 09158111428 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد درویش بدر آبادی 09158111428 1312
64 لوازم هنری ذاکری امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 4 پلاک 85 05132250507 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ذاکر بنده قرائی 09155154976 1314
65 تابلوساز فجر دیدگاه لشگر حاشیه میدان 05138553067 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالحسن عزیزی 09153028072 1316
66 لوازم هنری شباهنگ خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 3 پلاک 71 05132218651 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن محمد زاده سرابی 09153204979 1322
67 پانتوگراف عرشیا امام خميني 14 بازارچه سراب 5 طبقه اول پلاک 2 32216239 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد محمد علی نژاد 09153108012 1325
68 طراحی و گرافیک چاپ بلوار امامت- امامت41- جنب پ96 05136057186 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فیروز نیک آئین 09151102871 1331
69 تابلونویس تک طلاب- چهارراه امت پاساژ ولیعصر پلاک 3 05132731510 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمید تنها 09153244146 1333
70 تابلو ساز حیاتی حقوقی بلوار خیام شمالی 64 ستاره 1 پلاک 38 05137630347 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد حیاتی مطلق 09159145163 1338
71 تابلوساز جهان نما سيدي نبش رياضي 25. 05133851595 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا سلطان آبادی 09352171815 1342
72 فلکس و بنر ایمان خیابان امام خمینی خیابان بازارچه سراب نبش کوچه باغ عنبر پلاک 52 05132229426 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان آصفی 09155052706 1347
73 تابلو نویسی پیام پرستو نبش آیت اله عبادی 102 پلاک 2 05137318820 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا میرزایی برومند 09153031006 1348
74 تابلوساز خیزران عبدالمطلب 44 جنب املاک سحر پلاک 203 09155108059 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا حسن زاده 09155108059 1351
75 تابلونویس خالق پناه خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی 44 و 46 پلاک 818 09151179631 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 پرویز خالق پناه 09151179631 1354
76 تابلوساز آریا بلوار استقلال بین 10 و 12( میدان معلم) 05136064966 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حیدر حسینی 09153117653 1356
77 تابلونویس ظفر شهرک شهید رجائی حر28 نرسیده به اروند 1 پلاک 11 05133727399 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی ظفری فر 09158070285 1357
78 تابلونویس سایه سار ابتدای خیابان پنجتن پنجتن 2 پلاک 36 05132142028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید پورعلی نژاد 09354553691 1362
79 تابلونویس طلیعه سیدی- بیست متری بهشتی- نبش دایی 48 پلاک 456 09155168490 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری آنی 09155168490 1363
80 تابلوسازی قانعی بلوار دانش آموز نبش دانش آموز 28 و 30 پلاک 2/58 05138926596 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید قانعی نقاب 09155195083 1374
81 تابلو سازی محسن قاسم آباد نبش شریعتی29 پلاک 755 05136642140 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن بانژاد حصاری 09151597567 1376
82 تابلو سازی سعید خدمات لیزر امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6 پلاک 130 05132214087 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید برزشی 09155075061 1392
83 فلکس و بنر ایران بلوارهدایت،مقابل هدایت5 09153098964 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 امیر عفتی کاریز نوعی 09368042227 1399
84 تابلوسازی نوین امام خميني 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک 35 05132237493 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن عباسیان مهر 09153113264 1406
85 تابلونویس مومنی خیابان عبادی داخل عبادی 73 خیابان فاطمیه 17 پلاک 66 05137321245 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی مومنی 09159178913 1411
86 تابلوساز ایزدی بلوار معلم بين معلم 50 و 52 پلاک 53 05138915064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 داریو ش ایزدی 09151021276 1413
87 فلکس و بنر نارسیس بلوار فرهنگ بین فرهنگ 37 و 39 پلاک 75 05138912122 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس ملاخانی 09153130090 1418
88 تابلونویس راه نو طبرسی شمالی 12 نبش کوچه سوم شهید سوختانلو 6 پلاک 170/1 05132173001 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جمال حاجی زاده 09153230775 1419
89 ابوالقاسم طهوری بلوار دستغیب نبش دستغیب 28 فرهاد 29 پلاک 29 05137624438 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالقاسم طهوری 09151133324 1420
90 تابلونقاشی ونوس خ شریعتی – زیست خاور – طبقه منفی 2 واحد 1036 05138521986 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 محمد علی رضایی تربتی 09158805123 1422
91 علیرضا شاهسون قره قونی امام هادي بين امام هادي4وشهيد پايدار . 05136662066 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا شاهسون قره قونی 09155126568 1431
92 تابلو نقاشی حریمی خ کوهسنگی- زیست خاور طبقه منهای 2 واحد 1021 05138548130 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 حمید حریمی 09155124308 1435
93 تابلونویس احیایی بلوار توس- توس73 بین خدادادپور 4 و 6 پلاک 76 05136577201 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیرعلی احیای شورچه 09158269701 1437
94 تابلوساز امید بلوار معلم معلم53 نبش قائم مقام36 پلاک 2 05138640797 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید شعبان زاده بردر 09155172781 1439
95 تابلوساز پاییزه گازبعدازچهارراه پنجم،بین گاز10 و 12پلاک423 05132719741 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 صادق عباسپور نجار 09159125194 1441
96 تابلوساز پدیده امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی دانشگاه آزاد .... تابلوسازی پدیده 05132219674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد دهقان راد 09151000795 1442
97 گالری هنری نارسیس صیاد شیرازی 2 چهارراه اول سمت راست سرو 10 پلاک 13 05138646315 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آیلار سادات شاه آبادی 09331635415 1459
98 تابلونویس نوروزی بلوار جمهوری اسلامی 22 نبش شهید عرفانی 13 پلاک 242 05133425367 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین نوروزی 09153013699 1461
99 فلکس و بنر شبرنگ تندیس نگاران چهارراه استانداری خ ثامن الائمه1 جنب کانون بازنشستگان 05138513600 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 سید هادی قاینی 09153178737 1463
100 تابلوساز تک نام بلوار معلم- بین 44 و46 پلاک 1188 05138683651 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 بابک حکاک دوخت قدسی 09157040936 1467
101 تابلونقاشی ونوس کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منهای 2 واحد 1035 05138598715 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد جواد رضایی تربتی 09153131238 1476
102 نئون سازی افروز آبکوه 22 پلاک 478 05137658965 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 حسین ظریف نجارتازه جوان 09158205312 1488
103 تابلونویس زهانی بلوار پنجتن، پنجتن 48 شهيد قرباني 16 بين چهارراه اول و دوم 05132130050 3 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا زهانی 09159132282 1490
104 تابلو ساز انتظار سیدی 35 متری اول نرسیده به مهدی 4 پلاک 251 05133851741 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری قلعه جوقی 09158803245 1491
105 پانتوگراف پارس (لیزر) خ آزادی، کوچه شاهین فر، بعد از کوچه عنبران سمت چپ 31- 05132244430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی رشیدمهر 09151200465 1500
106 تابلونویس حمید خواجه ربیع 27- خ شهید چشم پوران پلاک 5 05137416500 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمیدرضا کوهی رستم کلائی 09151156883 1504
107 تابلو ساز جلوه هنر بین ابوطالب 21 و 23 قطعه پنجم 05137260589 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن احسانی راد 09153598751 1509
108 تابلونویس کاشانی سیدی بلوار صبا صبا 30 پلاک 17 05133818453 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 عباس تقی زاده 09155176334 1510
109 تابلونویس کلبه معاصر گلشهر گلبوي 25 پلاک 263 09159121590 3 خطاطی با کد آیسیک 921423 محسن نوروزی چنارلو 09159121590 1514
110 تابلو جلوه سازان بلوار ابوطالب بین ابوطالب 27 و 29 قطعه پنجم 05137521851 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد بیرجندی 09155202977 1517
111 تابلوساز غفوریان امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 8 روبروی مسجد امیرالمومنین پلاک 206 05132251144 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید باقر غفوریان حیدری 09151155444 1518
112 مهر رضوان بين چمن 37 و39 جنب املاک رضايي 05133425964 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضایی 09355214225 1521
113 فلکس و بنر اندیشه بلوار ابوطالب بین ابوطالب 14 و 16_(چاپ فلکس و بنر) اندیشه 0 05137232393 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکبر بهارآراء 09153145866 1522
114 تابلونویس فدک شهرک شهید رجایی- حر 5 سمت راست جنب مدرسه 05133769407 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضا ذابح 09355181664 1528
115 تابلوساز نیلی توس 11 ذوالفقار 4 پلاک 29 09155183706 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد عباسیان 09155183706 1544
116 تابلوساز کهکشان بلوار تئس 70 بین زمان 2 و 4 پلاک 24 05136575037 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم ایام جوانی 09155015516 1546
117 تابلونقاشی فرزاد کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه-2 - 1022 05138521539 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 فرهاد بیدختی لطف آباد 09151041541 1548
118 تابلو سازی بعد سوم تقاطع سیدرضی و چهارراه معلم جنب نانوایی پلاک 347 05138783275 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حامد قائینی 09365313838 1553
119 لوازم هنری ویتنون امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 4 پلاک 87 05132236389 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی رحیمیان 09153136037 1556
120 زنجیره هنر تقوی کوهسنگي 31 برج تجاري مهر طبقه منفي 4 واحد 112 . 38495513 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 داود بهرآبادی 09155225466 1559
121 محمد کاظم الهی خیابان امام رضا امام رضا 68 پلاک 11 05138594390 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد کاظم الهی 09355877908 1566
122 تابلوسازی کیمیا نبش امت 21 09153085108 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم عباس زاده خرمشاهی 09153085108 1570
123 تابلوساز جهان آرا رضائیه- بلوار وحدت- وحدت 16 05133655319 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی شه دوست ایزدی مفرد 09365111599 1575
124 تابلوساز کارا خیابان دستغیب نبش دستغیب 8 و سه راه فلسطین پلاک 180 05138414534 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی نظیفی 09154030882 1580
125 چاپ بنر و تابلو ساز نوآوران بلوار فکوری داخل فکوری 13 پلاک 7 05138695478 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد پهلوان 09153088544 1581
126 تابلو نئون مهتاب امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6/1 پلاک 154/3 05132214507 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 حمید صباغ مقدم 09153062856 1592
127 تابلونویس معین بلوار صیاد شیرازی ذاخل صیاد شیرازی 43 پلاک 12 05138695331 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین معین 09156850963 1593
128 تابلو نقاشی چشتی کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه 2- واحد 1129 05138539363 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 عبدالمجید چشتی 09159164700 1595
129 تابلوساز اندیشه بلوار 17 شهریور – بلوار شیرودی –بین شیرودی 7 و 9 05133415417 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی اکبریان بیرم آباد 09155068356 1598
130 پوریا پیشرو امام خمینی 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 2 پلاک 47 05132235485 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا قلی زاده 09159114724 1602
131 تابلوساز نگین امام خمینی 14 بازارچه سراب نرسیده به سراب 1 پلاک 11 05132223052 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم کاویانی شکیب 09151200091 1615
132 فلکس و بنر نگار قاسم آباد- شهرک لشگر فلاحی 26 05135219524 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن الهی 09105004600 1620
133 جهان شبرنگ بازارچه سراب 05132220104 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 علی ذاکر بنده قرائی 09153051411 1642
134 تابلوساز آبنوس قاسم آباد- شاهد 59 و61 05136635770 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامعلی خسروئی 09155074125 1645
135 تابلوساز جلوه هشتم کوي اميرالمومنين بين خيبر 4 و 6 پلاک 22 05137641438 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید خزیمه 09155216536 1647
136 پانتو گراف آریا امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش کوچه هدایت طبقه اول...تابلوسازی (پانتوگراف) آریا 05132240981 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود مبارز خراسانی 09153183187 1648
137 پانتوگراف باربد امام خمینی 14 بعد از سراب 2 پلاک 56 05132253571 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضا زاهد منش 09151132810 1652
138 نقش آذین بين ابوطالب 26 و 28 پلاک 228 05137235810 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس کاخکی 09155334430 1654
139 فلکس و بنر شاذگرافیک سيدي خيابان قائم داخل قائم 5 قطعه دوم 05133854998 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 حسین شاه محمدی 09158931910 1667
140 کاترپلاتر قلی زاده حاشیه شیرودی نبش شیرودی 24 09368896579 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 علی قلی زاده سلطان آبادی 09368896579 1672
141 کاتر پلاتر مشهدی شهرک صنعتي طرق خ پيشه 10پلاک 181 05133923438 1 طراحی و برش شبرنگ و روز رنگ با کد آیسیک 921429/9 وحید عرب نظرگاه 09384897170 1687
142 تابلوساز طاها توس 5 نبش امير 3 09158180458 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمدرضا ابراهیمی 09372545588 1689
143 خدمات فروش برچسب رنگینه خ آزادی کوچه بیمارستان شاهین فر 05132213783 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد جواد اسمعیلی 09151592270 1698
144 تابلو سازی کاریزما داخل توس 39 نبش موسی پور 12 پلاک 1 05136075731 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حاتمی ابراهیم آباد 09156599395-09332890343 1701
145 تابلوساز نوین اسپارک نوین حرعاملي 33 نبش شيشه چي 20 09372265537 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی شریعتی 09372265537 1702
146 نئون سازی آدینه بلوار توس بین توس 44 و 46 پلاک 13 05136653960 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 مهدی فروغی راد 09158106400 1719
147 خدمات لیزر رضوان امام رضا 54 (جمهوری اسلامی 3) پلاک 16 05138510861- 05138551655 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر آقا بیگی 09158166136 1723
148 فلکس و بنر آرمان حاشیه بلوارفردوسی،حدفاصل میدان استقلال وفرامرزعباسی پلاک 616 05136088713 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود طاهری 09153156293 1725
149 نئون سازی مشهدنور بلوارپیروزی،دلاوران43،آرمان7پلاک99 05138222805 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مسعود بخشی 09151078604 1731
150 تابلونویسی آریا کاتر فدائیان اسلام13،بین فارابی5و7پلاک 1/17 05138593018 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیدطاهر خراسانی 09151009041 1733
151 تابلوسازی پرتوسازان بلوار معلم,بین معلم17و19پلاک189 05136053121 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید بزرگی علی آبادی 09151068952 1742
152 تابلونویسی خاوران چهارراه استانداری،دیدگاه لشگرنبش کوچه شهیدآشنایی پلاک31 05138599491 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدموسی عرفانی نیا 09155007355 1743
153 محمدرضا رسول زاده قاسم آباد بلوار شریعتی بین شریعتی 4 و 6 پلاک 162 05136638629 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا رسول زاده 09366742868 1745
154 فلکس و بنر بهنگار خیابان امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 3 پلاک 64 05132230354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن هادیان یزدی 09151246487 1747
155 نئون سازی باران نور خیابان امام خمینی بازارچه سراب نبش کوچه باغ عنبر پلاک 54 05132272931 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 یاسر درودی 09152006325 1750
156 تابلوساز ترنج نو بلوار توس،توس 13 پ24 05137619655 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا طحان 09155125462 1752
157 تابلوساز افسون بعداز توس 177 قطعه دوم 05137238580 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غفوری حسن آباد 09151184267 1754
158 لیزر حکاک بلوار معلم نبش معلم 46 پلاک 1200 05138687755 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد حکاک دوخت قدسی 09159066460 1760
159 تابلوساز پارس الکترونیک خ خسروی دیالمه 2 کوچه فتاح خان پلاک 4/5 05132241287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی محمدیان گل شیخی 9356349011 1762
160 تابلو ساز ایمان توس 85 نرسیده به شهید انفرادی 2 پلاک 22 05136581166 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان قربانی 09153181161 1764
161 تابلوساز پلاک قاسم آباد بلوار امامیه نبش امامیه 41 05136628091 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سعادتی جعفرآبادی 09352616396 1765
162 تابلوساز ایران آزاد نبش توس 28 پ2 05136676428 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی محمد ذوالفقاری 09373519821 1771
163 تابلوساز برتر کوهسنگی خیابان امیر کبیر بین همت 14 و 12 پلاک 184 05138331635 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا بزرگوارطرقی 09151220319 1772
164 قلم نمونه کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1124 05138516661 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا خارایی 09157011090 1775
165 تابلوساز پاسارگاد خیام شمالی 63 فیروزه 10 از سمت پارک قطعه اول 05137525362 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 افسانه ملایی 09303971272 1778
166 فلکس و بنر انعکاس بلوار سرخس روبروی میدان بار رضوی کارگر راضی 2 05133710045 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید علی اصغری 09151219853 1780
167 تابلوساز پارس لیزر بازارچه سراب بین سراب 2 و 4 پلاک 64 05132244430 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن رشید مهر 09155149156 1781
168 تابلو نقاشی سعیدی خ کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1119 05138517110 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین سعیدی فهنه 09159805066 1785
169 تابلوساز شریف فلکس وبنر خ سیدی بین صبای 1 و 3 پلاک 21 05133871439 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین شریف زاده 09155021074 1787
170 تابلوساز هنرنما بین عبادی 47 و 49 از 47 قطعه سوم 05132241650 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی ذاکری 09011039001 1788
171 تابلوساز دنیای هنر (لیزر) امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 3 و 5 پلاک 30/2 05132233300 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی جعفری 09155039001 1790
172 تابلوساز اشرف میرزا شهرک صنعتی طرق بلوار کارگر داخل کارگر 1 پلاک 30 05133922717 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد اشرف میرزا 09151191370 1791
173 تابلوسازی سپهر (لیزر) بازارچه سراب نبش کوچه هدایت پلاک 71 05132217011 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود داوریان نوحی 09155132343 1795
174 تابلوساز سام امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک37 05132226894 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا خوشرو 09152233500 1796
175 تابلو ساز ملک امام خميني 14 کوچه بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 78 32238687 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ملک جعفریان 09154768891 1799
176 تابلوسازی هنرور بين سيد رضي 15 و 17 جنب آرايشي 2002پلاک 81. 36063141 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان هنرور 09357322767 1800
177 تابلوساز مهر قاسم آباد نبش فلاحي 33 پلاک 75 36222342 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مهرعلی نیاکان 09358208454 1801
178 فروش برچسب و شبرنگ ایران زمین امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 3 پلاک 69 05132222385 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد صفای نیکو 09155112318 1802
179 تابلوساز لیزر دارکوب دستغیب 19 داخل کوچه سمت چپ پلاک 12 05137663050 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بیژن حسیبیان 09155213464 1804
180 تابلوساز عرشیا پارسه بازارچه سراب روبروی سراب 1 پلاک 16 05132254806 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد بخشی 09156518121 1807
181 تابلوساز سیوان خین عرب حسن شهاب 20 متری نسیم سمت چپ نبش کوچه اول قطعه دوم 09152001600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود شیرمحمدی 09152001600 1810
182 تابلوساز آوا بلوار ابوطالب داخل ابوطالب 25 پلاک 218 05137255201 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی صمیمی فرد 09150013104 1813
183 تابلوساز مسلم بین ابوطالب 27 و 29 پلاک 375 05137283823 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسلم صابری مقدم 09157555949 1815
184 تابلوساز عافیت توس 33 بین شکری 17 و 19 پلاک 129 09151064167 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدامرا... عافیت 09151064167 1816
185 تابلونویسی باران داخل توس 53 09154777057 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن چنارانی 09154777057 1818
186 تابلوساز هنر نبش ابوطالب 36 پلاک 2 05137257378 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا اختری طوسی 09152435394 1821
187 تابلوساز کوروش قاسم آباد چهارراه مخابرات شریعتی 30/1 پلاک 38 05136628264 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد ضمیری نیا 09155044807 1823
188 شرکت آراد گستر سناباد توس بلوار معلم دور ميدان معلم 36097915 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الهه ثابت خو 09305773039 1827
189 تابلوساز رضا کاشانی سیدی بلوار صبا نبش صبا 36 05133120028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا تقی زاده 09158149606 1831
190 تابلوساز خاطره بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 21 و 23 پلاک 917 05133250635 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود قربانی 09354994377 1833
191 فلکس وبنر هنرایران زمین بلوار توس بین توس 80 و 82 05136676567 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید خواجه 09158232803 1834
192 تابلوساز فلکس وبنر رایکاتوس بلوار دانشجو بین دانشجوی 25 و 27 پلاک 311 09155257268 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید قربانیان 09155257268 1836
193 تابلوساز فلکس و بنر ثامن بلوار ابوطلب چهارراه شفا نرسیده به شفا 32 05137533370 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مجتبی شعبانی صدر 09153017782 1839
194 فلکس و بنر مهدی قاسم آباد خیابان دکتر حسابی شمالی 45 پلاک 18 09153224356 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 جواد مشمول 09355115844 1841
195 تابلوساز مقدم داخل ابوطالب 28 نبش گلبرگ 1 قطعه اول 09153064353 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن محمدی مقدم 09153064353 1842
196 تابلوسازی توحید مصلي تقاطع چمن و سرخس ،سرخس 20 جنب بانک صادرات 05133654414 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان بانژاد 09395350928-09903354135 1867
197 تابلوساز طرح و رنگ (لیزر) بلوار فردوسی نبش فردوسی 8 مجتمع سعید طبقه منفی 2 پلاک 144 05137646028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن محمدی 09154204255 1871
198 تابلوسازی جعفری (لیزر) امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب بین سراب 1 و 3 پلاک 39 05132237465 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین جعفری قلعه جوقی 09151060223 1873
199 نمای برتر کوی امیرالمومنین بلوار ولی عصر بین ولی عصر 10 و 10/1 پلاک 50 05137631026 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی ذوقی ارکی 09152000452 1896
200 علیرضا رسول قاسم آباد - داخل اندیشه 8 - بعداز چهارراه - جنب پلاک 99 05136635804 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا رسول 09354716956 1150
201 گالری هنری رامین بلوار جانباز - مجتمع تجاری کیان سنتر 2 -واحد 333 05136144640 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رامین خمر 09153171069 1156
202 تابلو سازی عوض نیا شهرک صنعتي طرق دور ميدان کار آفرين گاراژ خاوران پلاک 16 05138435800 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد عوض نیا 09155575545 1183
203 تابلو سازی متین قاسم آباد نبش فلاحی 7 پلاک 109 05135217864 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی وجدانی اسماعیل زاده 09159243811 1269
204 تابلو سازی (کاتر پلاتر) پرند بلوار توس 61 پلاک 1 05136659505 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 انسیه دهنوی 09153095001 1732
205 تبلیغات نوآوران قرنی 19 نرسیده به چهارراه اول پلاک 34/1 05137241924 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نوید ثابت اکبرزاده 09353266538 1734
206 تابلوساز شهرآرا بلوار هدایت بین هدایت 26 و 28 پلاک 393 09153061740 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی علیپور 09153061740 1879
207 تابلو سازی پیام سیدی 35 متری اول بین مهدی 1 و 3 پلاک 220 05133850129 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی پیامی 09159063039 1899
208 تایباد شبرنگ شهرک صنعتی طرق نبش پیشه 2 قطعه اول 05133923594 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان محمدی 09159271323 1900
209 بغل نویس ایران پلاک شهرک صنعتی طرق بین پیشه 6 و 8 سمت راست قطعه اول 05133927643 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا خوش صحبت 09151224548 1901
210 مشهد تابلو امام خميني 14کوچه بازارچه سراب جنب دانشگاه پزشکي 05132281414 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید علی جعفری کیذقانی 09153035002 1903
211 تابلوساز سینا بیست متری طلاب بین علیمردانی 15 و 17 جنب پلاک 219 09159246571 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی ولی پور 09159246571 1904
212 مشهد شبرنگ بین گاز 1 و 3 پلاک 107 09339445484 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد دانژه 09339445484 1906
213 تابلوساز آقایی خیابان عبادی بین عبادی 93 و 95 پلاک 1042 05137320578 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس آقایی جاغرق 09155187220 1907
214 تابلو ساز خورشید ایران جاده سیمان بلوار کشمیری بین کشمیری 37 و 39 09154779730 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید بهابین 09154779730 1909
215 برش شبرنگ چهرنما خیابان گاز بعد از گاز 9 قطعه سوم پلاک 427 05132769019 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرحناز جعفری 09152062686 1912
216 تابلو ساز میلاد (لیزر) قاسم آباد بین شریعتی 52 و 54 پلاک 1028 05135228154 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قاسم فتحی مسگران 09157605007 1913
217 لوازم هنری کیمیا امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل پاساژ امیر پلاک 190 05132213758 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد علویان شهری 09154071143 1914
218 تابلو ساز آریانا (لیزر) بلوار توس بلوار ولی عصر، ولی عصر 2 پلاک 6 05137648155 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر احمد نژاد 09156129758 1916
219 تابلو ساز زاهدنیا بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 41 و 43 پلاک 428 05137595103 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعیده علی نیا 09154172743 1917
220 تابلوساز شهودی بلوار فرودگاه پروین اعتصامی 14 سمت چپ پلاک 314 05133444674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی شهودی 09157771761 1918
221 گالری هنری سیاه قلم الماس شرق طبقه سوم روبروي سرزمين عجايب پلاک 52/200 09159041739 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه توانا 09159041739 1919
222 تابلو ساز کارناب بلوار عبدالمطلب بین عبدالمطلب 18 و 20 پلاک 316 05137337647 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیدمحمد موسوی دوغ آبادی 09151008198 1920
223 تابلوساز رهاورد قاسم آباد شاهد50 پلاک 38 09153221538 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر نیر آبادی 09153221538 1921
224 ابلوساز شهریار بلوار جلال آل احمد 53 پلاک 120 09156781637 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 شهریار ارباب پور 09380932537-09156781637 1922
225 خیام لیزر آزادی 40 پلاک 56/1 05136072452 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر خانی 09150061234 1923
226 گالری هنری خورسندی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1020 05138454455 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر ضمیر خورسندی 09155147360 1924
227 تابلو سازی پاسارگاد نوین بلوار پیروزی بین پیروزی 36 و 38 پلاک 1170 05138813087 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان عباسیان خلیل آباد 09156975761 1927
228 تابلو سازی وطن خواه شهرک ثامن کرامت 12/14 سه راهی سمت چپ جنب پلاک 90 09158020231 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود وطن خواه 09158020231 1929
229 تابلو سازی ملک امام رضا 63 سمت چپ پلاک 1/6 05138540124 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم بندار 09154354812 1930
230 تابلوسازی دلیریان امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب سراب 3 پلاک 77 05132243017 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدعلی دلیریان مقدم 09156871205 1932
231 تابلو سازی رسانه نبش ابوطالب 27 قطعه سوم 05137260253 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا فعلی 09154067282 1933
232 تابلو سازی محمد طلاب خیابان وحید بین وحید 21 و 23 پلاک 1133 05132718813 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی قازری 09156845403 1935
233 تابلوسازی پارس نوین خین عرب طرح چی 5 قطعه چهارم 05137344271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 یوسف خلیلی 09159179946 1936
234 تابلوسازی محمودی(لیزر) نبش رسالت 2/66 قطعه اول 05137344271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا محمود آبادی 09159179946 1937
235 برش شبرنگ و روز رنگ شهاب رخ شهرک صنعتی طرق بینپیشه 1 و 3 قطعه دوم 05133663510 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه عربی 09156456989 1938
236 چاپ بنر نقش آرا بلوار ابوطالب بین ابوطالب 14 و 16 قطعه چهارم 05137123230 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 پیمان مظفری 09397463832 1940
237 طراحی و برش شبرنگ کاور بدنه بین گاز 9 و 11 پلاک 423 09309087929 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن کرباسی 09309087929 1941
238 تابلوسازی صفری داخل ابوطالب 26 بعداز آشپزخانه ثامن پلاک 40 05137137948 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی صفری 09387634912 1943
239 تابلوسازی محمدی طلاب خیابان وحید نبش وحید 14 پلاک 586 09105004512 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی محمدی 09387994704-09105004512 1944
240 تابلوسازی ملل(لیزر-فلکس وبنر) امام خمینی 14 بازارچه سراب جمپنب دانشکده پزشکی قطعه دوم پاک 176 05132223067 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حوری جامد 09155101962 1945
241 تابلونویسی نما شهرک شهید باهنر خیابان حر 47 پلاک 159 05133965971 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هاشم خسروی 09159117054 1946
242 چاپ بنر فاطمی فداییان اسلام 25 بین شهید سلیمانی منش 16 و 18 پلاک 148 05133426756 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید فاطمی بیرک 09155004950 1947
243 شرکت سولان صنعت فردیس شهرک صنعتی کلات حاشیه فاز یک قطعه 28/12 09151073940 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر سویزی 09151073940 1948
244 تابلوسازی دنیای نور طلاب حسینی محراب 63 قطعه دوم 09150291452 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وجیهه یوسفی 09150291452 1949
245 تابلوسازی رنگین کمان خیابان ابوطالب بین ابوطالب 23 و 25 پلاک 327 05137136223 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا عباس زاده سیگاری 09362531653 1950
246 تابلو نقاشی نگاره قاسم آباد چهارراه مخابرات مجتمع اکسیر طبقه مثبت 1 پلاک 329 c 05136610562 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکرم سزاوار ذاکران 09353266569 1951
247 تابلوسازی فولادی (لیزر) بلوار توس بین توس 73 و 75 بعداز رستوران ویلا قطعه 14 05136671500 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی فولادی 09158921044 1952
248 تابلوسازی ابهری بلوار میثاق بین رحمانیه 18 و 20 مجتمع پایانه مسافربری طبقه اول وادحد3 09151003387 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی ابهری 09151003387 1953
249 تابلوسازی افشار (لیزر) قاسم آباد بین حجاب 36 و 38 پلاک 352 05136238345 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی افشاری نیا 09151002136 1954
250 تابلوسازی سپند بین استقلال 10 و میدان معلم پلاک 48 05136010006 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین خاکسار 09159359467 1957
251 تابلوسازی نگارگران بلوار توس 95 ابتدای خیابان سمت راست قطعه دوم 09152090900 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی نعیمی 09152090900 1958
252 خوشنویسی فرهنگ کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1087 09155185271 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا قربان نژاد 09155185271 1959
253 هنرکده شریعتی کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور واحد 1083 09300712550 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فائزه شریعتی 09300712550 1961
254 تابلوسازی آوای هنر هشتم امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب پلاک 18 05132234051 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین دادور 09153190054 1962
255 تابلوسازی تقی آبادی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی شمالی 14 و 16 قطعه سوم 09150747783 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان تقی آبادی 09150747783 1964
256 تابلوسازی یاران امام خمینی 14 بازارچه سراب نبش سراب 6 پلاک 108 05132240135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین خورشاهی 09152633636 1965
257 تابلوسازی غراب نو امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 4 و 6 پلاک 104 05132223156 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی توکلی بینزی 09155147720 1966
258 تابلوسازی بنر خیابان گاز 8 بین حسینیه 2 و 4 پلاک 160 05137327290 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین طالب زاده 09156199281 1967
259 گالری هنری ذغال کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1082 05138381326 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه آسیابان عبدل آبادی 09154738953 1968
260 بغل نویسی مجتبی شهرک صنعتی طرق پیشه 12 قطعه دوم 05133923247 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 منصوره جهانی 09153590194 1969
261 تابلوساز مبین حک خیابان پنجتن 24 دهخدا شمالی 25 پلاک 363 05132114062 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد آریا مبین 09158993688 1970
262 تابلوساز رازینه (لیزر) خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی 50 و 52 پلاک 884 05137310095 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن نیروبخش 09353522129 1971
263 جهان چاپ فلکس و بنر میدان 15 خرداد امام رضا 50 پلاک 59 05138558398 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رضائی 09155241399 1973
264 فروشگاه ایمان بلوار دانشجو 26 قطعه اول سمت چپ 05138699419 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایمان دشتی رحمتی آبادی 09153211960 1974
265 آراد شرق لیزر عبدالمطلب 30 بین حائری 2 و 4 پلاک 60 05137271845 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل خاک زاد 09154191700 1977
266 تابلوسازی وصال خراسان خیابان عبادی بین عبادی 10 و 12 پلاک 202 05137288708 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی علی آبادی 09153143071 1979
267 تابلوساز شاهکار قاسم آباد بلوار شاهد بین شاهد 11 و 13 پلاک 13/15 09015707363 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رشیدی طاهری 09015707363 1982
268 گالری هنری چناری کوهسنگی مجنمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1032 05138511304 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد چناری 09199596633 1984
269 نوین تابلو بین ابوطالب 20 و 22 پلاک 184 05137264424 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی صادقیان لطف آباد 09152041775 1985
270 تابلوسازی سیفی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 1 و 3 پلاک 173 09017595158 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد سیفی 09017595158 1986
271 طراحی و برش شبرنگ خیابان جمهوری اسلامی 6 نبش چهارراه دوم سمت راست پلاک 77 09394696495 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضایی کامه 09100066113 1989
272 شرکت محافظ توس امام خمینی 88 پلاک 9 05138543705 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طیبه صباغی 09155007582 1990
273 کاتر وپلاتر جهان شبرنگ نو داخل سید رضی 28 قطعه اول سمت راست 05136074215 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کاشفی 09304546184 1993
274 چاپ یوسف امام خمینی 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 2 پلاک 40 05132226245 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکرم داوری 09156494963 1994
275 تابلوساز راستگو طلاب چهارراه برق شهید صدوق 3 پلاک 276 09152193312 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 خدیجه پاسبان مرغزاری 09153107818 1995
276 تابلوساز سهرابی جاده سیمان بین رسالت 130 و 132 قطعه سوم 05132424228 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین ترانه 09158114902 1997
277 تابلو نقاشی کهن صنعت شرق مطهری جنوبی 9 سمت راست نبش تقاطع اول پلاک 99 05137268908 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی رنگی 09155037275 2000
278 تابلو شنی تقی زاده جاده سیمان کشمیری 8/6 بعداز چهارراه دوم سمت چپ قطعه دوم 09158094514 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید جواد تقی زاده 09158094514 2001
279 تابلو فلکس و بنر سروش ابوطالب 23 قطعه اول 05137236461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هدی سعادتمند تهرانی 09381545007 2003
280 تابلوساز قربانی خیابان شهید رستمی نبش رستمی 36 پلاک 284 05133657820 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسماء یعقوبی سنگان 09155801397 2004
281 تابلوساز مهدیار ابوطالب 25 بعداز سه راه اول سمت راست حائری 11 09156154525 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی همتی سیستانیان 09156154525 2005
282 تابلوساز شهنام خیام شمالی 46 بلوار شکری روبروی شکری 19 جنب پلاک 216 05137603367 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی یار عابدینی 09150013793 2006
283 تابلوساز سما کشاورز 1 شهرک صنعتی کاوه چهارراه اول سمت چپ کوچه اول سمت راست پلاک 38 05136905401 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریبرز زینلی 09155144003 2008
284 تابلوساز تیزابی امام خمینی 14 بازارچه سراب بین سراب 2 و 4 از سراب 4 قطعه سوم 05132229225 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید تیزابی 09155580643 2009
285 تابلوساز پاییزه عرفان امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه پلاک 133 05132237495 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامحسن درودی 09155003240 2010
286 گالری هنری آرش کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 پلاک 1142 09034936939 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آرش محمودی 09158072382 2013
287 شبرنگ و کاتر پلاتر نظرگاه شهرک صنعتی طرق پیشه 10 پلاک 185 05133925663 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر عرب نظرگاه 09151530412 2014
288 گروه تکنسین های مشهد جمهوری اسلامی 17 بزرگمهر 12 پلاک 62 05133440886 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد فارابی 09159161568 2016
289 نمایشگر سروش قاسم آباد بلوار اندیشه رازی 6 پلاک 6 09158005536 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن کمالی 09158005536 2017
290 تابلو نقاشی توانا خیان شمالی میدان بهارستان الماس شرق طبقه دوم بین ورودی 1 و 4 واحد 43103 09338018790 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عطیه توانا 09372927929 2018
291 تابلو شنی خیان شمالی میدان بهارستان الماس شرق طبقه دوم واحد 43201 09378351802 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سمیرا گل محمدی 09378351802 2019
292 تابلو سازی امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 716 05132229225 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حاضری 09152226700 2020
293 گالری بختیاری کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1101 05138665528 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا بختیاری 09156927375 2021
294 چاپ بنر امیر نبش عبادی 36 پلاک 1/554 05132242241 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر شیشه چی 09155037895 2022
295 تابلو سازی کنعانی توس 5 خیابان امیر نبش امیر 6 قطعه چهارم 05137636898 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کنعانی 09155083426 2023
296 گالری هنری انفرادی قاسم آباد اندیشه 71 بعد از میدان پلاک 81 09154185512 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی انفرادی 09154185512 2025
297 طراحی و برش شبرنگ سیدی پروین اعتصامی 16 سمت چپ قطعه دوم 09358676043 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر حسین مکوئی 09358676043 2026
298 گالری هنری امید خدا کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1099 09354434627 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن امید خدا 09354434627 2027
299 چاپ پارچه نقش رادین پارس بلوار پیروزی نبش پیروزی 15 طبقه منفی 1 05138721659 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی بهمن یار 09159056134 2024
300 تابلوسازی شایسته روبروی ابوطالب 60 پلاک 751 05137513681 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی شایسته پای 09339116994 2028
301 سازه تابلو صدمتری چراغچی 25 شهید رشید 23 سمت چپ پلاک 21 09152002127 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید براتی 09152002127 2029
302 تابلوسازی مبتکران رسالت 120 شهید رجایی 18 پلاک 237 09152059149 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا یعقوبیان 09157004220 2030
303 خدمات لیزر نبی زاده گلشهر بلوار شهید آوینی بین آوینی 15 و 17 پلاک 225 09031822111 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی رحیمی 09158300226 2031
304 شرکت آی تک آرا وکیل آباد 50/1 پلاک 37 05138931413 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن نظری فر 09155003044 2033
305 طراحی و برش شبرنگ جام جم طرق خ کار آفرین دورمیدان کارآفرین سمت چپ قطعه اول 09055118357 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی بادپا 09055118357 2034
306 گالری هنری نیلوفر کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1027 05138381416 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیده مرضیه حسینی امامزاده قاسمی 09121039923 2035
307 تابلوسازی نگار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 1 پلاک 14 05132243521 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود خوشبخت نیا 09151041892 2036
308 بغل نویسی اسحاقی شهرک صنعتی طرق داخل پیشه 7 پلاک 13 09308700335 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر اسحقی 09308700335 2037
309 تاببلو نقاشی رضا خیابان نواب صفوی مجتمع تجاری مجلل طبقه مثبت 1 واحد 240 09397788826 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا فاتحی 09397788826 2040
310 تابلوسازی هنر قلم سیدی بلوار صبا داخل صبا 10 نبش سحر 1 جنب املاک پاسارگاد پلاک 1 05133890530 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 منصوره حیدری 09155113326 2041
311 نما برش گلشهر شهید آوینی 33 نبش چهارراه دوم پلاک 118 05132591735 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان کچرانلوئی 09394557434 2043
312 تابلوسازی ایلیا عبادی 88 پلاک 20 09361676551 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد وفائی 09361676551 2044
313 تابلوساز نامدار توس بلوار شاهنامه بین شاهنامه 7و 9 نرسیده به میدان هفت خان قطعه آخر 05135424070 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا نامدار 09153089259 2045
314 برش شبرنگ و روز رنگ کریمی شهرک شهید باهنر حر 41 بین بسکابادی 16 و 18 پلاک 230 09156907814 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نورالدین کریم یار 09156907814 2046
315 تابلوسازی زحمتی شهرک شهید باهنر داخل حر 92 جنب پلاک 468 05133963322 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجتبی زحمتی 09159081024 2047
316 برش شبرنگ و روز رنگ پایانه شهرک صنعتی طرق اول کار آفرین جنب نمایندگی آزمون 09363222926 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا حسینی 09363222926 2048
317 چاپ فلکس و بنر نگار افرا بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی شمالی 34 و 36 پلاک 820 09371105275 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسماعیل مصطفائی 09152073776 2049
318 گالری هنری امید کوهسنگی مجتمع تجاری زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1116 05138533658 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 انسیه امید خدا 09157575399 2051
319 چاپ فلکس و بنر موعود بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 18 قطعه دوم پلاک 166 09150471973 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سروش جمشیدی 09150471973 2052
320 خدمات لیزر ثمین قاسم آباد چهارراه مخابرات داخل شریعتی 1/30 پلاک 22 05136624687 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد کریمی شرق 09151176152 2054
321 تابلوسازی پیمان دور میدان راهنمایی روبروی بانک شهر ساختمان خدادادی واحد 11 05137269600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا جهاندیده 09377485104 2055
322 تابلوسازی تابیران بلوار دانش آموژ بین دانش آموز 15 و 17 پلاک 139 05136062616 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بسیم مویدی فر 09154503899 2056
323 تابلوسازی قاضی داخل رسالت 51 خیابان شهید میرزایی 21 پلاک 92 05132704343 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عقیل مرادی ایدلیکی 09159120487 2057
324 تابلو نقاشی چهره نگار کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1118 05138538183 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه بیک خراسانی نیا 09011276507 2058
325 تابلوسازی احسان بلوار توس داخل توس 140 پلاک 23 09155254434 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرضیه حیدری 09906165181 2059
326 تابلوسازی احسان بلوار دانشجو داخل دانشجو 21 پلاک 82 05138928672 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریبا حسنی سعدی 09357986880 2060
327 تابلوسازی نوین ساز بلوار دنشجو بین دانشجو 26 و 28 جنب نانوایی قطعه دوم 05138689461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 الیاس جلالیان حقیقت 09356960055 2061
328 تابلوسازی فردوس داخل سیدرضی 44 بعداز چهارراه دوم سمت راست پلاک 367 05136108868 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مولوی 09156470905 2062
329 چاپ تابلو فلکس و بنر آراد بین امامیه 39 و 41 مغازه دوم پلاک 353 05136623727 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کاظم رضوانی 09153214496 2063
330 تابلوسازی پاکدین قاسم آباد بلوار اندیشه داخل اندیشه 97 پلاک 49 05136232341 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا پاکدین 09019287564 2064
331 تابلوسازی مظفری بابانظر 18 بین شهید محراب حسینی 1 و 3 پلاک 11 09039528907 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد مظفری فیروز آباد 09039528907 2065
332 جهان تابلو امام خمینی 14 بازارچه سراب جنب مسجد حمزه پلاک 32 09029257795 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه حسین نژاد بزآباد 09029257795 2066
333 تابلوسازی نیما بلوار مطهری شمالی بین مطهری شمالی 12 و 14 پلاک 308 05137264712 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هنگامه محمدیان منفرد 09159169565 2067
334 تابلوسازی ترکی بلوار پیروزی بین پیروزی 44 و 46 پلاک 148 05138830027 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید ترکی 09395434590 2069
335 تابلوسازی فرقانی خواجه ربیع خیابان 22 بهمن بین بهمن 9 و 11 پلاک 25 05137416652 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدجواد فرقانی اله آبادی 09151074236 2070
336 شرکت صنایع نوین آروند مشهد قاسم آباد شریعتی 34 فرعی اول از سمت چپ قطعه دوم 05136614167 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرضیه پدرام 09158049404 2071
337 تابلوسازی اکبریان شهید رستمی 38 نبش محمد آباد 6 پلاک 96 09354127542 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا غلامی جامی 09354127542 2072
338 تابلوسازی وصال امام خمینی 14 بازرچه سراب نبش سراب 4 پلاک 92 05132292675 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جعفر قلی زاده 09156211532 2073
339 تابلوسازی حسن زاده سیدی بلوار شهید دائی بین دائی 56 و 58 پلاک 494 09155825545 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین حسن زاده 09155825545 2074
340 تابلوسازی هنرمند امام خمینی 14 بازارچه سراب مقابل کوچه باغ عنبر پلاک 1/63 05132219818 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه عاصی کیا 09154200171 2075
341 گرافیک سیاه و سفید بلوار ابوطالب بین ابوطالب 26 و 28 پلاک 230 05137282739 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 معصومه مشعوفی رضا آباد 09369307426 2076
342 تابلوسازی طرحی نو بلوار استقلال بین استقلال 5 و 7 پلاک 19 05136048879 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 زهرا سادات موسوی راد 09158177416 2077
343 تابلوسازی اکبری بلوار شهید رستمی بین رستمی 22 و 24 پلاک 150 05133647200 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر اکبری چاه کبوتری 09153137200 2078
344 تابلوسازی لطفی قاسم آباد داخل ادیب 48 سمت چپ قطعه سوم 09151000251 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید حامد لطفی 09151000251 2079
345 تابلوسازی شکوری(لیزر) امام خمینی 14 بازارچه سراب داخل سراب 4 پلاک 89/3 05132230347 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن شکوری 09156900472 2080
346 تابلوسازی ایده آل (لیزر) بلوار شفا نبش شفا 38 پلاک 7 09023231168 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدمهدی بالاگر 09023231168 2081
347 تابلوسازی کارا (لیزر) چهارراه معلم خیابان صدف داخل صدف 14 واحد 1 پلاک 34 09356831511 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد باقری 09356831511 2082
348 تابلوسازی ماروسی بلوار شهید رستمی نبش رستم ی26 قطعه دوم 05133656454 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم ماروسی 09058651287 2083
349 هنرکده خورشید بلوار هاشمیه داخل هاشمیه 6 ساختمان آبان طبقه همکف پلاک 147 09153380882 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سیده ملیکا معززاده 09153380882 2084
350 تابلوسازی گلنور الهیه نبش محمدیه 13/10 پاساژ مینو یک واحد 2 پلاک 2 09105090674 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی آریان مهر 09105090674 2085
351 تابلوسازی مطهری بلوار قرني 7 مغازه دوم سمت چپ جنب ايرانسل پلاک 857 09155147152 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا کورمی 09155147152 2086
352 تابلوسازی دهکده تابلو داخل معلم 71 بین ستاری 22 و 24 پلاک 1 05138658028 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 وحید حاجی حسینی 09150469463 2087
353 پارس صنعت چهارراه خسروی دیالمه 2 سمت چپ پلاک 4/6 051322245418 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان عباس زاده 09152069775 2088
354 اسماعیلی (کامپوزیت) بلوار وحدت نبش وحدت 2 قطعه دوم پلاک 12 09158908618 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رحیم اسماعیلی قلعه نوئی 09158908618 2089
355 گالری هنری سیاه و سفید احمد آباد ابوذر غفاری 2 واحد 1 پلاک 130 05138451201 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 شهلا مشکانی 09157138048 2090
356 تابلو سازی نیکان بلوار ابوطالب بین ابوطالب 16 و 18 پلاک 168 05137253552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن شیبانی نوقابی 09151010950 2091
357 قربانعلی قلی زاده بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 4 و 6 قطعه سوم 05132129645 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قربانعلی قلی زاده 09152027715 2092
358 چاپ و تبلیغات خرداد طلاب نبوت 12 قطعه ششم جنب پلاک 538 05132724791 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین مهربان 09154532089 2093
359 تابلوسازی مهر رضوان بلوار چمن بین چمن 37 و 39 جبن املاک رضائی 05133426356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد رضائی 09155005264 1521
360 تابلوسازی تابش کوی امیرالمومنین خیابان فدک 8 شهید صانع 20 پلاک 466 09195465584 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه اصلاحی ثانی 09195465584 2094
361 تابلو سازی صبانو امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 2 پلاک 57 09305081800 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود آشفته 09305081800 2095
362 تابلوسازی صبا نور توس 142 حسین زاده 14 نبش کوچه دوم سمت چپ قطعه اول 09157698085 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید رضادوست 09157698085 2096
363 تابلو سازی صبانور امام خمینی 14 بازارچه سراب بعد از سراب 11 جنب پاساژ امیر پلاک 145 05132243552 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد هنرور طالبی نژاد 09156878905 2097
364 لیزر چوبین خین عرب طرح چی 2 کشاورز 1/1 قطعه پنجم 09157071738 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد شیرمست ثانی 09157071738 2098
365 تابلوسازی ستاره ایثار بلوار هدایت داخل هدایت 5/14 پلاک 10 09337563069 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طاهره رشنواد 09337563069 2099
366 تابلوسازی امیران عبدالمطلب 22 نکاح 19 نبش کوچه اول پلاک 10 09155746698 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی امیریان 09155746698 2100
367 تابلوسازی بهبودی جاده کلات 500 متر بعد از پمپ بنزین خلق آباد قطعه هجدهم 09155823893 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید بهبودی ذکر آبادی 09155823893 2101
368 خدمات و برزش لیزر شجاعی بلوار شهید کریمی داخل کریمی 12 پلاک 1/94 کارگاه خدمات لیزر 09156198057 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی شجاعی 09156198057 2102
369 تابلوسازی شاهین نبش نواب صفوی 16 مجتمع عدالت طبقه منفی 1 واحد 138 05133646872 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اکبر طلوع شیخ زاده یزد 09205118393 2103
370 تابلوسازی کتیبه نور بلوار معلم بین معلم 19 و 21 پلاک 243 05136093706 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی شریفیان 09359540952 2104
371 تابلو نئون ولی عصر بلوار طبرسي اول بين 62 و 64 پلاک 1652 32768247 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل براتی فورجان 09153244891 1361
372 تابلوسازی مروی بلوار طبرسی شمالی بین طبرسی 24 و 26 پلاک 558 05132121356 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمید مروی 09155017855 1380
373 تابلوسازی سیام مشهد نبش توس 142 قطعه دوم 3677796 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن رضا پناه 09153159336 2105
374 تابلوسازی مالکی بلوار ابوطالب بين ابوطالب 24 و 26 طبقه منفي 1 قطعه سوم 09362001916 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید مالکی 09362001916 2106
375 تابلونویسی محمد آب و برق بلوار شهيد فکوري داخل شهيد فکوري 13 پلاک 27 09155008854 2 خطاطی با کد آیسیک 921423 یار محمد سهرابی 09155008854 1503
376 گالری هنری آقاپور کوهسنگي مجتمع زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1149 09154144927 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 ماریا آقاپور 09154144927 2107
377 تابلوسازی رسا نرسيده به پيروزي 15 پلاک 245 38790873 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی شاهرودی 09153595567 2108
378 تابلوسازی پارسا نبش معلم 25 پلاک 343 36092897 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهنام پارسا 09157030800 2109
379 تابلوسازی زرین توس 95 بين نيلوفر 8 و 10 مغازه دوم 09159924092 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا شیخ زاده 09159924092 2110
380 گالری هنری خورشید جاده سيمان اسلام آباد خيابان امام رضا 14 نبش امام رضا 14/7 پلاک 2 09105537558 3 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 حسن نگاری خواه 09105537558 2111
381 تابلوسازی پارسا بين مطهري شمالي 34 و 36 پلاک 612 37241566 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 طلیعه نادریان بقمچ 09158317256 2112
382 تابلو نئون مهدیان بلوار دانشجو نبش دانشجو 28 طبقه منفي 1پلاک 2 38643033 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا مهدیان 09151590627 1438
383 گالری هنری دالی کوهسنگي مجتمع زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1043 09151088018 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 تکتم رسیده 09151088018 2113
384 تابلوسازی صیامی آزادي 77 بلوار پيامبر اعظم 77 قطعه سوم پلاک 17 36666647 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود صیامی علی آبادی 09156441304 2115
385 گالری هنری پالت کوهسنگي مجتمع زيست خاور طبقه منفي 2 واحد 1128 09155803173 2 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سیده فائزه قریشی یزدی 09155803173 2116
386 سران تابلو دور ميدان ابوطالب ابوطالب14 پلاک117 09156091819 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رسول عشرتی مغانی 09156091819 2118
387 تابلوسازی محبان (فلکس و بنر) بلوار چمن-بين چمن22و24 پلاک222 33441198 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر سخاوتی راد 09156628368 2119
388 تابلوسازی جلوه سازه ابوطالب بين ابوطالب 27 و 29 پلاک 375 37283928 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید صادق سیدی رشتخواری 09379388347 2120
389 تابلوسازی نماسازان عبادي37 امير4 پلاک68 طبقه منفي1 37232274 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 صادق عبداللهی مهر 09355902637 2121
390 تابلوسازی شب تاب خیابان بهار-بین چهار راه لشکر و استانداری 05138549105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اکبر حسن زاده کاج درختی 09159211966 1020
391 تابلوساز خسروپور صد متری بلوار کشاورز3 بین چهارراه اول و دوم مقابل 3/14 05136905158 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اصغر خسروپور تهرانی 09151110380 1027
392 تابلونویسی فجرامید خ آزادی بازارچه سراب 05132227368 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید احمد خرد پیشه هاشمی 09153136255 1043
393 تابلوساز معین کوی طلاب خیابان میثم ، میثم 32 05132705700 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد علی معین زاده 09155002941 1053
394 تابلوساز مانی خ خین عرب- خ کشاورز1- شهرک صنعتی کاوه 05137285753 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن قربانی شیرکوهی 09151111173 1057
395 فلکس وبنر چهره بلوار ابوطالب- بین 3 و5 حاشیه خیابان 05137252794 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابراهیم محمدی 09155126978 1076
396 تابلونویسی عارف بلوار شهید عباسپور مقابل نیروگاه برق پلاک 52 05136722202 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی اکبر عارفی 09153022820 1079
397 تابلونویس داریوش خ سیدی- المهدی- قائم 12 05133850485 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 منصورکارگزاری 09153595165 1093
398 حیدرعلی عسگری بلوار ابوطالب-بین ابوطالب 29 و 31 -پلاک401 05137244287 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حیدرعلی عسگری 09153245900 1097
399 تابلوساز نیک بلوار عبدالمطلب بین 1 و3 05137315000 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل رضایی نیک 09155136152 1098
400 تابلوساز سیمای هنر خیابان سیدی-بلوار سپاه-بین سپاه 49و51-پلاک129 05133814121 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی اصغر تقی پور حشمت آبادی 09151009134 1119
401 نئون سازی جلوه خ امام خمینی بازارچه سراب جنب کوچه هدایت 05132250105 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس حاجی زاده شبانکاره 09372923959 1123
402 نئون سازی خاوران آزادشهر بلوار استقلال بین استقلال 10 و بلوار معلم پلاک 46 05136086899 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 یدالله ایلخانی 09153151332 1139
403 محمد مهدی کریمی خیابان امام خمینی-بازارچه سراب-مقابل مسجد حمزه 05132258928 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد مهدی کریمی 09155154800 1141
404 تابلونویس طوبی بلوار شهید دستغیب - مقابل دستغیب 21 05137617816 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن گلزار 09155151080 1205
405 تابلوساز اکبری بلوار مجد بین مجد 16 و 18 قطعه سوم 05137282827 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی رضا اکبری چاه کبوتری 09153125200 1211
406 حسن سید خوانی جاده سرخس بعد از میدان باررضوی بین حر 2 و 2/3 05133717447 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسن سید خوانی 09153027871 1215
407 تابلونقاشی چهره نگار بلوار سجاد پاساژ نگار طبقه منفی 1 سمت چپ مغازه سوم 05137686575 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 علی رضا ارباب معروف 09151108600 1219
408 تابلوساز مصدق بلوار پیروزی داخل هاشمیه 47 پلاک 86 05138827363 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهرزاد مصدق 09153111768 1222
409 تابلو سازی محسن (لیزر) بلوار سید رضی سید رضی 57 انتهای عقب نشینی...... تابلو سازی(کاترپلاتر) محسن 09155187537 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن بلک آبادی 09155187537 1263
410 تابلوساز ایزدی خیابان رسالت نبش رسالت 46 09159169725 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن ایزدی 09159169725 1270
411 تابلوساز راز سیدی خیابان قائم بلوار صبا غربی بعد از چهارراه نرسیده به صبا 2 سمت چپ پلاک 14 05133855688 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد رضا زارع پور 09159112695 1287
412 تابلوساز طلائی تقاطع استقلال و اسقلال 2 پلاک 2/1 05138423774-05138402612 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 مجید طلائی خالص سفلایی 09153163800 1291
413 تابلوساز بهرنگ امام خمینی 14 نبش سراب 6...تابلوسازی بهرنگ 05132212016 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امیر عطائی نیا 09155034836 1294
414 شرکت افق رادین شرق خیابان امام خمینی 14 بازارچه سرابنبش سراب 4 پلاک 90 ....شرکت افق رادین شرق 05132224160 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود اسماعیل زاده 09151110408 1295
415 مرتضی خورشاهی بازارچه سراب مقابل مسجد حمزه 05132237496 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی خورشاهی 09156128264 1298
416 تابلونویس نادمی خیابان رسالت بین رسالت 45و47 05132742042 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد نادمی خور 09153006210 1306
417 تابلوساز دلیر خیابان امام خمینی- بازارچه سراب 05132243017 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن دلیریان 09156871205 1319
418 تابلوساز آریا خیابان عبدالمطلب بین عبدالمطلب 40 و 42..تابلوسازی آریا 09153138974 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 رضا نسائی 09153138974 1326
419 ابراهیم صفری قاسم آباد- بلوار اندیشه تقاطع اندیشه و رازی جنب درمانگاه سینا 05136629171 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابراهیم صفری 09155252677 1330
420 تابلوساز فاضلی خیابان سرخس مقابل سرخس 15 جنب مدرسه ولیعصر 05133657719 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 غلامرضا یزد فاضلی 09155820056 1332
421 اسلام ابراهیمی بردر بلوار ابوطالب بین ابوطالب 4 و6 05137271953 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اسلام ابراهیمی بردر 09153112722 1343
422 تابلونویسی سید شهرک صنعتی طرق خیابان پیشه 7 گاراژ مسافری 05133924078 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محمود بگ زاده 09151055543 1355
423 تابلونویسی کمال خیابان امیر کبیر- همت شمالی 05138401557 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی کمالی یوسف آباد 09153190552 1368
424 تابلونویس ثامن بلوار چمن – بین چمن 42 و44 09153063101 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مرتضی وطن دوست 09153063101 1381
425 تابلونویس حامد سی متری طلاب بلوار ابوریحان مقابل مسجد رضوی 05132735158 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی حامد 09159133820 1384
426 تابلوساز شافعی شهرک شهید رجایی جاده کنه بیست 36 09159015317 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی شافعی 09159015317 1400
427 موسسه هنری آرمان میدان 17 شهریور خیابان صدر نبش صدر 13... تابلوسازی (موسسه هنری سامان) 05133422693 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 قاسم بیگی 09155155265 1403
428 چاب بنر نگین 35 متری رسالت بین 39 و41 05132715114 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید روح الله فیروزی 09153187114 1426
429 تابلوساز فجر امید (لیزر) خ پیروزی بین حافظ و صیاد شیرازی جنب مسجد المهدی(بین پیروزی 64 و 66) 05138698405 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 امید کاملی بازه 09155114469-09155012673 1430
430 مرتضی دیانتی نیت خ آزادی بازارچه سراب 05132230528 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 مرتضی دیانتی نیت 09151007434 1440
431 نئون سازی بلوار هدایت- نرسیده به هدایت 2 05137311838 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 امیر امامی نسب 09159091707 1454
432 تابلو نقاشی پارمیس مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه منهای 2 05138591394 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سید مرتضی مهدیزادگان 09153215032 1479
433 تابلوساز ماندگار بلوار پیروزی نبش پیروزی 32 05138834251 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین رمضانی 09153197206 1486
434 تابلونویس سیدمحسن شهرک شهيد رجايي خ پورسينا بين پورسينا 17 و 19 . 05133756222 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محسن موسوی امام وردی خان 09158533524 1496
435 تابلونویس ونوس بلوار بهمن- بین 28و 30 09153203197 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد علی ایاز 09153203197 1501
436 تابلونویس سید بلوار دوم طبرسی بین طبرسی 32 و34 05132146151 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سید محمد موسوی 09151119074 1511
437 فلکس و بنر یوسفیان گلشهر- شهید آوینی 27 05132590347 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی یوسفیان 09159241581 1513
438 تابلونویس فرخ خان بلوار بهمن – بهمن 6- سرنبش 09355181664 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی فرخ خان طرقی 09355181664 1527
439 تابلوساز کاخکی جمهوری 11 – داخل کوچه 05133442810 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی نظامیان کاخکی 09151238984 1540
440 تابلونویس سروش شهرک صنعتی طرق، بین پیشه 7 و 9 09153586877 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین عرب نظرگاه 09153586877 1541
441 تابلونویس سیام بلوار توس- خیابان ولی عصر- بین ولیعصر 12و14 05137670746 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالفضل فدائی 09364462308 1561
442 تابلونویسی موسوی میدان ده دی نبش رازی شرقی(امام خمینی 38)پلاک 15 05138592085 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محسن موسوی چهارطاقی 09159114407 1565
443 تابلونقاشی بصیرت کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه منهای 2 واحد 1090 05138592644 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سعید بصیرت 09155594940 1576
444 تابلونویس ماهان بلوار پیروزی- میدان حر- شهرک آزادگان بین پایداری 3/8 و 1/8 05138222984 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 فرهاد ظریف مرادیان 09154034859 1588
445 تابلونویس شهرشب سیدی- حاشیه 35 متری اول بین مهدی 4 و6 05133850004 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 رضا دادخواه جعفرآبادی 09155191540 1591
446 هنرکده دستان خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور- طبقه 2- واحد 1051 09153207573 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حسین جعفری 09153207573 1601
447 تابلونویس انعکاس بیست متری امت 25 (علیمردانی 36 و38) 05132579774 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمد جواد ضرابی 09155079204 1614
448 نئون سازی سپهر کوی امیر- خ خیبر- نبش خیبر 2 05137650038 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 وحید عاطفه دار 09153111441 1632
449 فلکس و بنر 88 خ محمد آباد- نبش محمد آباد 2- پ34 05133685345 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد نصراللهی 09156228002 1636
450 تابلونویس خالقی خ آزادی- بازارچه سراب- روبروی بیمارستان شاهین فر 05132252500 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علیرضا خالقی 09153117750 1640
451 کاترپلاتر علی خیابان فدائیان اسلام بین فدتئیان اسلام 24 و 26 09155186244 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی عرب نظرگاه 09157774558 1655
452 هادی عزیزی آزادی(میدان استقلال) بین آزادی12و14 05136083117 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی عزیزی 09155021149 1656
453 نئون سازی شهر نبش شریعتی4- سمت چپ 05136228193 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 علی اصغر کرمانی 0915141077 1659
454 تابلونویس قائنی قاسم آباد- بلوار شاهد- نبش شاهد 77 05136641016 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 محمود قائنی 09359724240 1662
455 تابلوساز کیهان بلوار دانش آموز-نبش 24 05138926168 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هادی عابدی 09397880545 1664
456 فلکس و بنر عرفان خ طبرسی دوم- نبش 23 05132127664 1 چاپ بنر و فلکس با کد آیسیک 222109/3 قاسم پاکروان 09158070788 1668
457 تابلونویسی شاهی خ امام رضا نبش رینگ ترمینال 09376255524 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی اصغر شاهی 09376255524 1693
458 تابلونویسی مقدم توس 72 بین امین 8 و 10 09151805479 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حبیب الله مقدم 09151805479 1695
459 لوازم هنری و شبرنگ خ آزادی، کوچه شاهین فر 05132218690 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 سعید باقریان حقیقی 09154040795 1700
460 لوازم هنری عارف خ امام خمینی، بازارچه سراب، کوچه ورزنده 05132213263 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 محمد ابراهیم احمدی 09153041186 1703
461 محسن قانعی شیرازی امام رضا 70، سمت راست 05138526918 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن قانعی شیرازی 09155069371 1704
462 تابلوسازی لیزر شمس قاسم آباد، حجاب56 05136229946 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حامد سهامیان مقدم 09153106124 1705
463 تابلوسازی جهان شبرنگ نور میدان ضد، امام رضا50، نبش چهارراه دوم 05138536291 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 ابوالقاسم قنادان 09155022731 1707
464 سمیرا حدادیان مقدم قاسم آباد، فلاحی 20 05135210924 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سمیرا حدادیان مقدم 09376017177 1712
465 محمد جواد دلیریان مقدم بازارچه سراب، پاساژ امیر 05132218217 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد جواد دلیریان مقدم 09158044474 1715
466 مهدی خجسته شهرک شهید رجایی حر 22 سمت راست 05133716008 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 مهدی خجسته 09355326262 1718
467 لوازم هنری پارس شبرنگ چهارراه نخریسی،نبش فارابی9پلاک27 05138525474 1 گرافیک خطاط طراح با کد آیسیک 921429 جلال خدابخشی 09156474047 1729
468 تابلوسازی تیک خ آزادی،بازارچه سراب روبروی کوچه فتاح خان پلاک102 05132231013 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا دیانتی نیت 09159128803 1744
469 تابلوساز بهادر خ آزادی، بازارچه سراب ابتدای کوچه ورزنده پلاک10 05132241594 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالفضل بهادری برجی 09158082920 1748
470 محمود یزدپورپاریزی خیابان امام خمینی بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه همکف 05132217612 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود یزدپورپاریزی 09355494045 1751
471 ایرج طلائی خالص سفلائی بلوار جانباز بین 2 و 4ساختمان هواپیمایی قطرطبقه3 05137661515 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ایرج طلائی خالص سفلائی 09153137004 1756
472 نئون سازی تبلیغات دقیق نبش ابوطالب 28 05137254408 1 تولید و نصب تابلو نئون پلاستیک با کد آیسیک 315040 محمدباقر منظمی باقرزاده 09151040176 1758
473 تابلوساز محمدزاده خ رسالت داخل رسالت 36 پلاک 570 05132723986 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمدرضا محمدزاده اول 09156520892 1759
474 سیدمحمدمهدی امینی نیاک توس 85 05136546823 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 سیدمحمدمهدی امینی نیاک 09362971125 1763
475 تابلوساز هنرآفرین بلوار ابوطالب بین 17 و 19 پلاک 247 05137271001 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی حسابی میبدی 09153584987 1768
476 تابلوساز خاکساز بلوار دانشجو بین دانشجو 34 و 32 پلاک 312 05138932560 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن خاکسار 09155101769 1770
477 تابلوساز دنیای ال ای دی بین طبرسی شمالی 5 و 7 09380829855 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 آسیه یزدانی 09380829855 1774
478 طراحی و کاتر سید هادی شهرک صنعتی طرق کارگر 3 09153592376 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید هادی بگ زاده 09153592376 1776
479 هنرکده هزاردستان خ کوهسنگی مجتمع زیست خاور ط 2- واحد 1147 05138551948 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 نجمه حصاری 09157704253 1782
480 تابلوساز کتیبه ماندنی لیزر بازارچه سراب روبروی کوچه هدایت پلاک 66 05132230354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید صادقی فریمان 09352058005 1786
481 تابلونویس فجر وکیل آباد 69 جنب مسجد الاقصی پلاک 4 05135097040 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی کاملی 09155593634 1789
482 تابلوساز نظیفکار بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه دوم 05132230061 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد نظیفکار 09155176321 1797
483 تابلوساز سکندری بازارچه سراب پاساژ امیر طبقه همکف 05132218217 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین سکندری 09155186942 1798
484 تابلوساز بهزاد کیلومتر 3 جاده صنعتی کلات خیابان ولیعصر 05132625461 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ابوالقاسم غفاریان نخودی 09151133852 1805
485 مسعود خردمند کرامت 16 مفتح شرقی 11/6 پلاک 6 تابلوسازی خردمند 05138823714 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود خردمند 09151203500 1808
486 تابلوساز آرا طبرسی بلوار نبوت بین 9 و 11 پلاک 9 09155088021 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمدرضا ابوالفضلی 09155088021 1812
487 تابلوساز سلیم فلکس و بنر طلاب نبش علامه طباطبایی 26 05132583426 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود سلیمی بنه گز 09369485859 1826
488 تابلونویس مساعد بلوار طبرسی شمالی 12 نبش سوختانلو 21 05132194378 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 جواد مساعد 09158198966 1828
489 تابلوساز هنر مدرن شهرک صنعتی طرق نبش ولیعصر 6 پلاک 32 05133923998 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد غلامرضا پور طرقی 09385969218 1829
490 تابلوساز پارسا سیستم بلوار شفا بین شفا 38 و 40 پلاک 124 05137581591 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احمد پارسانیک 009157197100 1843
491 تابلویسی نعیمی خیابان رسالت بین رسالت 26 و 28 پلاک 442 05133273233 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی نعیمی موحد 09357101722 1845
492 تابلوساز براتی صدمتری نبش چراغچی 13 قطعه اول سمت راست 09331281122 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 غلامرضا براتی 09331281122 1847
493 تابلوسازی پرتو نگار ابوطالب 18 نبش یاقوتی 3 05137282303 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 هدی محمودی نقندر 09159169423 1849
494 گالری هنری طراحی فلسطین 19 بین خیابان صفا و شیرین پلاک 56 05138452842 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سید محمدرضا ملائکه قوچانی 09151153132 1850
495 تابلونویسی آسه سیدی خیابان قائم بین شهید دائی 1 و 3 پلاک 103 05133869823 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 علی زهدی 09359004220 1851
496 تابلو سازی آریا شبرنگ بلوار جمهوری 6 چهارراه اول سمت چپ پلاک 68 09302401910 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مسعود کوثری 09302401910 1854
497 تابلوساز پرتو شرق فدائیان اسلام 21 بین شهید عرفانی 1 و 3 پلاک15/1 05133438525 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی مژده 09158989778 1859
498 تابلو نقاشی اسدی کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1098 09151199167 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 سعید اسدی نژاد 09151199167 1860
499 تابلوساز ساقی بلوار ابوطالب 24 پلاک 202 09153054135 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین ساقی 09153054135 1861
500 نور پردازان نوین (لیزر) بلوار ابوطالب بین ابوطالب 21 و 23 پلاک 303 05137127071 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 روح الله رحیمی 09157037579 1864
501 تابلوسازی امداد تابلو پویانگار بلوار معلم میدان تربیت خیابان شهید قانع 26 پلاک 35 05138900215 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 میلاد امیری 09335577095 1865
502 تابلوسازی خورشید هشتم فلکس و بنر بلوار پیروزی بین پیروزی 15 و 15/1 روبروی بوستان اطلس پلاک 275 05138787926 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید عطاء الله صفاریان 09151026166 1868
503 تابلو نقاشی کاهانی خیابان کوهسنگی، مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2پلاک 1012 05138518323 1 گالری هنری - تابلو نقاشی کد آیسیک 921421 علی مجرد کاهانی 09153589287 1863
504 لوازم هنری و نصب شبرنگ آریا امام خمینی 14 بازارچه سراب پلاک 29 05132212081 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس بابانیا 009155683244 1675
505 تابلوسازی عبداللهی قاسم آباد شریعتی 47 مقابل آتش نشانی 09153083600 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حمیدرضا عبداله نژاد 09153083600 1872
506 تابلوساز کیوان صنعت بلوار پیروزی 3 رودکی 8 کوچه دوم سمت چپ فاز یک تجاری پلاک 31 05138797634 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فریدون ابراهیم نیا 09150066830 1875
507 تابلونویسی عباس بلوار پنجتن 85 سمت راست پلاک 39 09157097448 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس پورسبحان 09157097448 1874
508 تابلو حجمی رئال (نقاشی) بلوار خیام شمالی مجتمع تجاری الماس شرق طبقه سوم پلاک 62116 09152020711 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی عبداللهی 09152449324 1876
509 تابلوساز نبوی (کاترپلاتر و لیزر) بین امام خمینی 13 و 15 پاساژ پرورش طبقه منفی 1 پلاک 21 05132236956 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید مجتبی نبوی نژاد 09155076371 1877
510 تابلوساز صنعت آذین عبدالمطالب 7 بلوار هنرور بین هنرور 2 و 4 پلاک 36 05138425753 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمود دریادل محمودآبادی 09154205729 1878
511 تابلو نقاشی آثار نفیس خیابان کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1028 05138520951 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ناهید غلامی 09156111939 1880
512 تابلوساز جهان لیزر خیابان آزادی آزادی 127 کوچه پنجم سمت چپ جنب پلاک 20 05136513390 1 انواع حکاکی با لیزر با کد آیسیک 921415 سید کاظم حسینی نژاد 09153195017 1881
513 تابلوساز نورمحمدی بلوار معلم حاشیه میدان دانش معلم 55 جنب پلاک 5 05138643156 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 روح اله نورمحمدی 09159311287 1882
514 تابلو ساز صافحیان بین پیروزی 35 و 37 پلاک 265 09159765282 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد یوسف صافحیان 09151541662 1884
515 تابلوساز سینا لیزر بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 29 پلاک 12 05137275110 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین اسدی 09376995160 1885
516 تابلو ساز دلیریان امام خمینی 14 کوچه بازارچه سراب روبروی دانشگاه شاهین فر پلاک 119 05132230978 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مجید دلیریان مقدم 09155100820 1892
517 آفتاب امام خمینی 14 روبروی کوچه ورزنده پلاک 10 09159765282 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید شهاب الدین قرشی 09159765282 1897
518 سیاه قلم قاسم آباد بلوار حجاب انتهای حجاب 77 حجاب 13/77 پشت مسجد امامحسن مجتبی پلاک 2 05136236160 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد حسین اکبرزاده 09159319767 1894
519 تام تابلو بلوار فلسطین 3 پلاک 70 09155104308 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محمد احمدی 09155104308 1886
520 تابلوساز کلاسیک بهزاد بلوار سرافرازان خیابان رهایی شرقی بین رهایی 3 و 5 پلاک 125 05138226662 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد امیری فدیهه 09150071003 1547
521 حمیدرضا مرجانی قاسم آباد - بین حجاب 63 و 65 - پلاک 4/9 09151597558 1 خطاطی با کد آیسیک 921423 حمیدرضا مرجانی 09151597558 1148
522 تابلو سازی طلاب میدان عسکریه جنب مسجد حضرت رقیه(س) 09358582845 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علیرضا فدایی امان محمد 09358582845 1259
523 تابلو نویسی وطن خواه قاسم آباد بلوار حجاب 6/2 پلاک 192 05136635276 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 محسن وطن خواه 09153141698 1887
524 تابلو پارسی شن خین عرب شهرک امام سجاد بین امام سجاد 18 و 20 05133390354 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فرزاد عابدزاده 09386596928 1893
525 تابلو ساز سپندار امام خمینی 14 بازارچه سراب روبروی سراب 2 پلاک 63 09374614108 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مرتضی توکلو 09158044474-09374614108 1925
526 تابلو سازی پاسارگاد نوین بلوار ابوطالب بین ابوطالب 23 و 25 پلاک 319 09157030064 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمود طالبی مقدم 09901151017-09157030064 1928
527 تابلو سازی نقش برتر خیابان رسالت بین رسالت 42 و 44 پلاک 646 05132767448 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سید محمد فیروزی 09158051365 1934
528 طراحی وبرش شبرنگ کرمانی عدل خمینی خرمشهر 18 پلاک 4/107 09309087929 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 احسان کرمانی 09309087929 1942
529 تابلوسازی سایه آفتاب بلوار طبرسی جنوبی طبرسی 47 قطعه چهارم 05132760899 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حجت مواجی دربان 09370493143 1955
530 تابلوسازی قربانی بلوار توس 74 پلاک 12 09156574652 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 کریم قربانی 09156574652 1960
531 خانه تابلو لیزر-فلکس وبنر میدان ابوطالب نبش حرعاملی 49 پلاک 603 05137245230 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 دانیال امیری 09155005199 1976
532 مولوی لیزر مطهری شمالی 2 بعداز چهارراه دوم پلاک 153 05137262808 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسین مولوی 09159144028 1978
533 لیزر ثمرقندی مطهری شمالی 2 نرسیده به چهارراه سوم نبش کوچه علی محمدی 10 پلاک 266 05133728725 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 عباس پور محمد ثمر قندی 09159229973 1980
534 گالری هنری انارم کوهسنگی زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1148 09334652527 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهسا صلاحی مقدم 09334652527 1981
535 تابلوسازی فاران بلوار ابوطالب نرسیده به ابوطالب 28 پلاک 232 09151075806 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مهدی مومن کلاته 09151075806 1987
536 تابلوسازی نجاتی بلوار توس بین توس 15 و 17 بعداز بانک ملی داخل عقب نشینی قطعه سوم 05137670766 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مصطفی نجاتی 09153230715 1988
537 لیزر تکنو امامت 27 پلاک 126 05136067871 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا خوشه بست باغسنگانی 09155078279 1991
538 گالری هنری آقا و خانم عشقی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 2 واحد 1110 09129338220 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا عشقی 09029338220 1992
539 تابلوساز آرنگ داخل فلسطین 19 جنب پلاک 93 09153238320 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 رضا ساکت فریمان 09153238320 1996
540 تابلوساز پازل بلوار دانشجو 15 مجتمع آراکس واحد 403 05138661973 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 ریحانه عرفانی انصاف 09152411134 1998
541 گالری هنری گنجعلی کوهسنگی مجتمع زیست خاور طبقه منفی 1 واحد 2092 05138597882 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 فاطمه گنجعلی 09159067572 2011
542 لیزر یونیک نبش چهارراه فرامرز عباسی پاساژ دهقان طبقه همکف پلاک 18 09355830710 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 بهزاد مقدم 09355830710 2012
543 تابلوسازی مصرزاده سرافرازان 3/9 نبش افرا 1 پلاک 41 05138844916 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 لقمان لعل مصرزاده 09155073795 2015
544 تابلوسازی برتر داخل خیام 34 قطعه اول پلاک 37 05137650795 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید حیدری 09156291820 2032
545 گالری هنری سعادت بلوار سجاد بین بهار و بزرگمهر پاساژ وصال پلاک 33 09365762328 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 مریم وکیلی 09365762328 2038
546 خدمات لیزر نوین طلاب بين علامه طباطبايي 25 و 27 پلاک 443 05132706297 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 سعید سفید دندانی 09153254673 2039
547 چاپ بنر نما بلوار شهید کامیاب نبش کامیاب 54 پلاک 30 05137249114 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 علی سقاء آستانه 09151003188 2042
548 خدمات لیزر حسنی طلاب خیابان علامه طباطبایی 28 بین ستایش 4 و 6 پلاک 44 09159077118 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 اصغر کمالی کیانی 09128929234 2050
549 تابلوسازی حسن زاده عبدالمطلب 39 بين منصوري 2 و 4 پلاک 12 09387001614 2 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 حسن حسن زاده 09387001614 2114
550 تابلوسازی پازل رنگی نبش چراغچي68-قطعه سوم 09150038131 1 تابلوسازی فلزی با کد آیسیک 289915 جواد حکم آبادی 09150038131 2117